Výstava Vladana Fuchs – Paradise lost v opavském Domě umění

Trvání výstavy: 28. 1. – 3. 4. 2022

Krása v bolesti, melancholický půvab či něžný smutek, tato spojení mají společného jmenovatele. Schopnost hlubokého niterného prožitku, který charakterizuje tvorbu mladé umělkyně. Její svět není okázalý, nevnucuje se a nesnaží se úporně zaujmout. Její drobná poselství odhalí jen vyvolení, ti s čistým srdcem, kteří se nechají vést jemně, ale přitom promyšleně a skoro hravě po cestách autorčiny imaginace. Tajemství její tvorby, ať už výtvarné či básnické, spočívá v nečekaných spojeních důvěrně známého s překvapivým. Ale to, co je tím ozvláštňujícím prvkem, není snaha šokovat za každou cenu, originalita jejích uměleckých nápadů se obejde bez nutnosti upozorňovat na odlišnost. Je svá a ví, kam patří, mapu své krajiny ovládá bezpečně. A je to krajina jemná, i když někdy krutá jako příroda, kterou tak ráda vetkává do své poezie či obrazů. A navíc, přes veškerou kultivovanost, která je pro ni příznačná, umí Vladana Kašpar Fuchsová občas do svých děl promítnout jadrnou tečku, za níž můžeme vidět autorčin spiklenecký úsměv. Mgr. Marcela Mrózková Heříková

Kurátorka: Dagmar Hlubučková

 

Úvodní foto: © OKO / fotil: Jakub Kožiál

 

 

Please follow and like us: